Monday, September 16, 2013

Marathi Joke

गणपतीला दोन पत्नी आहेत, एक रिद्धी आणि दुसरी सिद्धी
.
.
.
.
.
.
.
.
माणसांना एकच आहे
.
.
.
.
.
.
.
.
आणि ती पण .
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
जिद्दी. 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Total Pageviews

Categories

Blog Archive

Follow by Email